DÉRYNÉTŐL BLAHA LUJZÁIG

Két csodás színésznő, két különleges asszony

zenés színpadi játék két részben

Hogyan is lehet azt a több, mint 130 évet két felvonásba sűríteni úgy, hogy erről a két kiváló, színház-és kultúrtörténeti szempontból is meghatározó, legendás művésznőről hiteles, átfogó képet kapjunk.

Csomor Csilla erre a feladatra vállalkozott.

A reformkori missziós munka, amit Déryné és társai kezdtek, Blaha Lujza színi pályára lépésével kiteljesedett. A magyar nyelvű színjátszás meghonosítása, a magyar nemzeti értékek felmutatása, ápolása munkásságuk idején, a nemzeti felemelkedés hőskorában kapott igazán teret.

Míg Déryné alakja a magyar vándorszínészet jelképe, sikerei révén jelentős része volt a magyar színészet elismertetésében és társadalmi pártolásának megszervezésében, addig a nemzeti életre ébredő, századvégi Magyarország Blahánénak köszönhetően a népszínműben találta meg mindazt, amit az elnyomatás évtizede után oly sóvárogva keresett: a magyar dalt, hangot és modort.

A nemzeti színjátszás ebben a műfajban találta meg egészen egyedi, magyaros kifejezési lehetőségeit.

Szereplők

Csomor Csilla
Előadja
Színpadra írta
Fráter Zoltán